mạng internet wifi viettel

Đăng ký lắp đặt mạng internet wifi Viettel

Hướng dẫn đăng ký lắp đặt mạng Internet wifi Viettel nhanh nhất và chi tiết nhất. Thủ tục đơn giản chỉ cần CMND, lắp nhanh trong 24h, khuyến mại hấp dẫn:

 • Trả trước 06 tháng: Miễn 100% Phí + Modem Wifi 4 Cổng + Tặng 01 tháng cước.
 • Trả trước 12 tháng: Miễn 100% Phí + Modem Wifi 4 Cổng + Tặng 03 tháng cước.
 • Trả trước 18 tháng: Miễn 100% Phí + Modem Wifi 4 Cổng + Tặng 05 tháng cước.

GÓI INTERNET WIFI VIETTEL ĐƠN LẺ

Gói Net2 Plus

 • Data: Tốc Độ 80Mbps/s
 • Thoại: Sử dụng từ 1-4 thiết bị
 • Giá: 180,000đ
 • Hạn: Đóng 6 tháng tặng 1 tháng
 • Net2 Plus gửi 0977514555
Đăng ký qua SMS Chi tiết

Gói Net3 Plus

 • Data: Tốc Độ 110Mbps/s
 • Thoại: Sử dụng từ 1-6 thiết bị
 • Giá: 210,000đ
 • Hạn: Đóng 6 tháng tặng 1 tháng
 • Net3 Plus gửi 0977514555
Đăng ký qua SMS Chi tiết

Gói Net4 Plus

 • Data: Tốc Độ 140Mbps/s
 • Thoại: Sử dụng từ 1-8 thiết bị
 • Giá: 260,000đ
 • Hạn: Đóng 6 tháng tặng 1 tháng
 • Net4 Plus gửi 0977514555
Đăng ký qua SMS Chi tiết

Gói Net5 Plus

 • Data: Tốc Độ 250Mbps/s
 • Thoại: sử dụng trên 10 thiết bị
 • Giá: 430,000đ
 • Hạn: Đóng 6 tháng tặng 1 tháng
 • Net5 Plus gửi 0977514555
Đăng ký qua SMS Chi tiết

CÁC GÓI COMBO INTERNET VIETTEL

Combo Flexi1

 • Data: Tốc Độ 30Mbps/s + 160 kênh
 • Thoại: Sử dụng từ 1-3 thiết bị
 • Giá: 229,000đ
 • Hạn: Đóng 6 tháng tặng 1 tháng
 • Combo Flexi1 gửi 0977514555
Đăng ký qua SMS Chi tiết

Combo Flexi2

 • Data: Tốc Độ 80Mbps/s+160 kênh
 • Thoại: Sử dụng từ 1-4 thiết bị
 • Giá: 234,000đ
 • Hạn: Đóng 6 tháng tặng 1 tháng
 • Combo Flexi2 gửi 0977514555
Đăng ký qua SMS Chi tiết

Combo Flexi3

 • Data: Tốc Độ 110Mbps/s+160 kênh
 • Thoại: Sử dụng từ 1-6 thiết bị
 • Giá: 264,000đ
 • Hạn: Đóng 6 tháng tặng 1 tháng
 • Combo Flexi3 gửi 0977514555
Đăng ký qua SMS Chi tiết

Combo Flexi4

 • Data: Tốc Độ 140Mbps/s+160 kênh
 • Thoại: Sử dụng từ 1-8 thiết bị
 • Giá: 314,000đ
 • Hạn: Đóng 6 tháng tặng 1 tháng
 • Combo Flexi4 gửi 0977514555
Đăng ký qua SMS Chi tiết

GÓI DATA NGÀY CHO DI ĐỘNG VIETTEL

Supernet 1

 • Data: Tốc độ 100Mbps/s
 • Thoại: Trang bị 2 cục phát wifi
 • Giá: 225,000đ
 • Hạn: Đóng 6 tháng tặng 1 tháng
 • Supernet1 gửi 0977514555
Đăng ký qua SMS Chi tiết

Supernet 2

 • Data: Tốc độ 120Mbps/s
 • Thoại: Trang bị 3 cục phát wifi
 • Giá: 245,000đ
 • Hạn: Đóng 6 tháng tặng 1 tháng
 • Supernet2 gửi 0977514555
Đăng ký qua SMS Chi tiết

Supernet 4

 • Data: Tốc độ 200Mbps/s
 • Thoại: Trang bị 3 cục phát wifi
 • Giá: 350,000đ
 • Hạn: Đóng 6 tháng tặng 1 tháng
 • Supernet4 gửi 0977514555
Đăng ký qua SMS Chi tiết

Supernet 5

 • Data: Tốc độ 250Mbps/s
 • Thoại: Trang bị 4 cục phát wifi
 • Giá: 430,000đ
 • Hạn: Đóng 6 tháng tặng 1 tháng
 • Supernet5 gửi 0977514555
Đăng ký qua SMS Chi tiết

GÓI DATA THÁNG CHO DI ĐỘNG VIETTEL

ST70

 • Data: 30GB tốc độ cao
 • Thoại: Không có
 • Giá: 70,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • ST70 0868394939 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ST90

 • Data: 60GB tốc độ cao
 • Thoại: Không có
 • Giá: 90,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • ST90 0868394939 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MIMAX70

 • Data: 3GB tốc độ cao
 • Thoại: Không có
 • Giá: 70,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAX70 0868394939 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MIMAX125

 • Data: 8GB tốc độ cao
 • Thoại: Không có
 • Giá: 125,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAX125 0868394939 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

GÓI COMBO THOẠI VÀ DATA CHO DI ĐỘNG

V50K

 • Data: 7GB tốc độ cao
 • Thoại: miễn phí nội mạng <20p
 • Giá: 50,000đ
 • Hạn: 7 ngày
 • V50K 0868394939 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V120

 • Data: 60GB tốc độ cao
 • Thoại: MP nội mạng<20p+100p NM
 • Giá: 120,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • V120k 0868394939 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ST150

 • Data: 28GB tốc độ cao
 • Thoại: Miễn Phí Gọi Nội mạng < 20P
 • Giá: 150,000đ
 • Hạn: 28 ngày
 • ST150 0868394939 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ST200

 • Data: 60GB tốc độ cao
 • Thoại: MP nội mạng<20p+200p NM
 • Giá: 200,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • ST200 0868394939 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

GÓI DI ĐỘNG CHUYỂN SANG TRẢ SAU

T100

 • Data: Không có
 • Thoại: 1000p Nội + 50p Ngoại
 • Giá: 100,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • T100 gửi 0977514555
Đăng ký qua SMS Chi tiết

B100N

 • Data: 3GB
 • Thoại: 1000p Nội + 10p Ngoại
 • Giá: 100,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • B100 gửi 0977514555
Đăng ký qua SMS Chi tiết

B150N

 • Data: 8GB tốc độ cao + 100sms
 • Thoại: 1000p Nội + 100p Ngoại
 • Giá: 150,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • B150 gửi 0977514555
Đăng ký qua SMS Chi tiết

B200N

 • Data: 15GB tốc độ cao + 150SMS
 • Thoại: MP nội mạng <30p + 150p NM
 • Giá: 200,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • B200 gửi 0977514555
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V200K

 • Data: 90GB tốc độ cao
 • Thoại: MP nội mạng <20p + 200p NM
 • Giá: 200,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • V200 gửi 0977514555
Đăng ký qua SMS Chi tiết

B250N

 • Data: 20GB tốc độ cao + 200SMS
 • Thoại: MP nội mạng <60p+ 200p NM
 • Giá: 250,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • B250 gửi 0977514555
Đăng ký qua SMS Chi tiết

B300N

 • Data: 25GB tốc độ cao+250SMS
 • Thoại: MP nội mạng <60p+ 250p NM
 • Giá: 300,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • B300 gửi 0977514555
Đăng ký qua SMS Chi tiết

B400N

 • Data: 35GB tốc độ cao+350SMS
 • Thoại: MP nội mạng <60p+ 350p NM
 • Giá: 400,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • B400 gửi 0977514555
Đăng ký qua SMS Chi tiết